แพ็คเก็จดำน้ำ

โซนใน,โซนนอก,Plakton ,Sunset, ตกปลา (Speed Boat + เรือหางยาว)

1 โปรเเกรมเหมาลำโซนใน(A) จำนวน ราคา หมายเหตุ
เรือหางยาว

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

1,800

2,200

2,500

เวลา 09.30-15.30 น.

** หน้ากากดำน้ำ คนละ 50 บาท ,อาหาร+น้ำดื่ม+ผลไม้+หน้ากากดำน้ำ คนละ 250 บาท **

2 โปรเเกรมเหมาลำโซนใน(B) จำนวน ราคา หมายเหตุ
เรือหางยาว

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

2,300

2,800

3,500

เวลา 09.30-15.30 น.

** หน้ากากดำน้ำ คนละ 50 บาท ,อาหาร+น้ำดื่ม+ผลไม้+หน้ากากดำน้ำ คนละ 250 บาท **

3 โปรแกรมเหมาลำโซนใน + โซนนอก(A+B) จำนวน ราคา หมายเหตุ
เรือหางยาว

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

2,800

3,500

4,000

เวลา 09.30-15.30 น.

** หน้ากากดำน้ำ คนละ 50 บาท ,อาหาร+น้ำดื่ม+ผลไม้+หน้ากากดำน้ำ คนละ 250 บาท **

4 Planton/เหมาลำ Sunset จำนวน ราคา หมายเหตุ
เรือหางยาว

2 คน

4-6 คน

8-10 คน

3,500

4,500

5,500

เวลา 13.30-20.00 น.

** มีอาหาร+อุปกรณ์ดำน้ำ **

5 Planton/จอย(join)Sunset จำนวน ราคา หมายเหตุ
เรือหางยาว Special Trip BBQ

ผู้ใหญ่

เด็ก

1,100

800

เวลา 13.30-20.00 น.

** BBQ Seafood+ผลไม้+น้ำดื่ม+อาหารทะเลสด **

เวลา 01.00 pm-08.00 pm.

5(1) Planton/จอย(join)Sunset จำนวน ราคา หมายเหตุ
เรือหางยาว Plankton

ผู้ใหญ่ 

เด็ก

800

650

เวลา 13.30-20.00 น.

** Dinner+ผลไม้+น้ำดื่ม (โปรแกรมนี้ไม่มี BBQ) **

5(2) Planton/จอย(join)โซนนอก จำนวน ราคา หมายเหตุ
เรือหางยาว Plankton+โซนนอก

ผู้ใหญ่

เด็ก

900-1,000

800

เวลา 09.30-20.00 น.

** Dinner+ผลไม้+น้ำดื่ม (โปรแกรมนี้ไม่มี BBQ) **

5(3) Planton/จอย(join)โซนใน+โซนนอก จำนวน ราคา หมายเหตุ
เรือหางยาว Plankton โซนใน+โซนนอก

ผู้ใหญ่

เด็ก

900-1,000

800

เวลา 09.30-20.00 น.

** Dinner+ผลไม้+น้ำดื่ม (โปรแกรมนี้ไม่มี BBQ) **

6 พระอาทิตย์ตกดิน Sunset จำนวน ราคา หมายเหตุ
6.1 Half Day Trip จอย (join)

ผู้ใหญ่

เด็ก

450

350

รอบเวลานี้จะเป็นรอบบ่าย เวลา 14.00-18.30 น.
6 (A) โปรแกรม 1 (A) โซนใน

ผู้ใหญ่

เด็ก

550

400

รอบเช้า เวลา 09.30-15.00 น.

** ใช้เรือ หางยาว รวม อาหาร+อุปกรณ์ดำน้ำ **

6 (ฺB) โปรแกรม 2 (B) โซนนอก

ผู้ใหญ่

เด็ก

 

650

500

รอบเช้า เวลา 09.30-15.00 น.

** ใช้เรือ หางยาว รวม อาหาร+อุปกรณ์ดำน้ำ **

7 เรือเร็ว จำนวน ราคา หมายเหตุ
A โปรแกรม 1 (A) จอย (join)โซนใน

ผู้ใหญ่

เด็ก

900

650

เวลา 09.30-15.00 น.
B โปรแกรม 2 (B) จอย (join)โซนนอก

ผู้ใหญ่

เด็ก

1,100

900

เวลา 09.30-15.00 น.
A+B โปรแกรม 3 (A+B) จอย (join)โซนใน+โซนนอก

ผู้ใหญ่

เด็ก

1,300

800

เวลา 09.30-15.00 น.

** รวมอาหาร+อุปกรณ์ดำน้ำ **

เรือ Speed Boat จะมีไกค์ ประจำเรือ

8 โปรเกรมตกปลาเหมาลำ จำนวน ราคา หมายเหตุ
เรือหางยาว

2-3 คน

4-5 คน

3,500

5,000

เวลา 09.00-15.30 น.

** รวมอุปกรณ์ตกปลา (ไม่มีอาหาร) **

9 ทริปพิเศษเดินทางวันเดียวดำน้ำตื้น จำนวน ราคา หมายเหตุ
เรือหางยาว ดำน้ำ+ซันเซท(ดำน้ำ 5 เกาะ) หินงาม,จาบัง เกาะยาง,เกาะยาวี,เกาะอาตัง ดูพระอาทิตย์ตก

ผู้ใหญ่

เด็ก

1,300

900

เวลา 11.00-18.30 น.

** รวมอาหาร 2 มื้อ+ผลไม้+น้ำดื่ม+BBQ ตอนเย็น **

โซนใน (A)

1.Jabang ร่องน้ำจาบัง

2.Koh Hin ngam เกาะหินงาม

3.Koh Yang เกาะยาง

4.Koh Rawi เกาะราวี

5.Koh Adang เกาะอาดัง

โซนใน (B)

1.Koh Hin Son เกาะหินซ้อน

2.Koh Bolu เกาะบูลู

3.Koh Dong เกาะดง

4.Koh Lorkloy เกาะรอกลอย

5.Koh Puang เกาะพวง

โปรแกรม โซนใน +โซนนอก(A+B)

1.Jabang ร่องน้ำจาบัง

2.Koh Hin ngam เกาะหินงาม

3.Koh Yang เกาะยาง

4.Koh Rawi เกาะราวี

5.Koh Adang เกาะอาดัง

6.Koh Hin Son เกาะหินซ้อน

7.Koh Bolu เกาะบูลู

8.Koh Dong เกาะดง

9.Koh Lorkloy เกาะรอกลอย

10.Koh Puang เกาะพวง

โปรแกรมรอบบ่าย (Half Day Trip)

โปรแกรมนี้เฉพาะข้อที่ (6.1)

1.Jabang ร่องน้ำจาบัง

2.Koh Hin ngam เกาะหินงาม

3.Koh Yang เกาะยาง

4.Koh Rawi เกาะราวี

5.Koh Adang เกาะอาดัง

สุโขทัย ทัวร์ หาดใหญ่

263 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

081-357-8998

    081-540-5692

    086-695-8449

@sukhothaitour_hdy

sukhothatitour_hatyai

 sukhothaitourhatyai@gmail.com

 www.sukhothaitourhatyai.com