การเดินทาง ไป เกาะหลีเป๊ะ

1 เมื่อลูกค้าเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ ให้เดินมารอประตูทางออกนอกอาคาร(ใกล้แท๊คซี่มิตเตอร์)

  ถ้าเป็นลูกค้าชาวไทย คนขับรถจะโทรหาตามเบอร์ที่ลูกค้าได้แจ้งเอาไว้

  ถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติ คนขับรถจะชูป้ายชื่อ

2 จากนั้น จะนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา

  เมื่อถึงท่าเรือปากบารา คนขับรถจะทำการเชคอินตั๋วเรือให้ ทั้งขาไปและขากลับ

3 เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ โดยสวัสดิภาพ

การเดินทาง กลับ เกาะหลีเป๊ะ

1 ลูกค้าเดินทางมายังจุดเชคอิน (มาก่อน 30 นาที)

  ไฮซีซั่น : หาดพัทยา

  โลว์ซีซั้น : หาดซันไรท์

2 เมื่อถืงท่าเรือปากบารา ให้ลูกค้าเดินมารอหน้าอาคาร

  ลูกค้าคนไทย : คนขับรถจะโทรหาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งเอาไว้

  ลูกค้าต่างชาติ : คนขับรถจะชูป้ายชื่อ

3 เดินทางไปถึงสนามบินหาดใหญ่ และตัวเมืองหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ

สุโขทัย ทัวร์ หาดใหญ่

263 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

081-357-8998

    081-540-5692

    086-695-8449

@sukhothaitour_hdy

sukhothatitour_hatyai

 sukhothaitourhatyai@gmail.com

 www.sukhothaitourhatyai.com